สมาคมนักเดินทางในจินตนาการ (Ulysses Moore #12) Pierdomenico Baccalario

ISBN:

Published:

Paperback

199 pages


Description

สมาคมนักเดินทางในจินตนาการ (Ulysses Moore #12)  by  Pierdomenico Baccalario

สมาคมนักเดินทางในจินตนาการ (Ulysses Moore #12) by Pierdomenico Baccalario
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 199 pages | ISBN: | 10.23 Mb

เกิดเหตุการณวุนวายและรายแรงทีสุดขึน ณ คิลมอรโคฟ เมือจูๆ กมีปืนใหญยิงถลมมาจากกลางอาวทีเคยเงียบสงบ ผูคนตองทยอยกันทิงบานเรือนแลวหาทีหลบภัย ตัวการของความรุนแรงครังนีคือ กัปตันสเปนเซอร ศัตรูตัวฉกาจของนักเดินทางในจินตนาการ เขากลับมาอีกครังเพือแกแคนและตามลาMoreเกิดเหตุการณ์วุ่นวายและร้ายแรงที่สุดขึ้น ณ คิลมอร์โคฟ เมื่อจู่ๆ ก็มีปืนใหญ่ยิงถล่มมาจากกลางอ่าวที่เคยเงียบสงบ ผู้คนต้องทยอยกันทิ้งบ้านเรือนแล้วหาที่หลบภัย ตัวการของความรุนแรงครั้งนี้คือ กัปตันสเปนเซอร์ ศัตรูตัวฉกาจของนักเดินทางในจินตนาการ เขากลับมาอีกครั้งเพื่อแก้แค้นและตามล่า ยูลิสซิส มัวร์ทว่ายูลิสซิสยังไม่กลับจากการตามหาภรรยา เด็กๆ ที่เหลือและอดีตนักเดินทางในจินตนาการทั้งหลายจึงต้องรับมือกับตัวร้ายคนนี้แทน นี่คือการเผชิญหน้าครั้งสำคัญของกลุ่มนักผจญภัยผู้กล้าหาญที่สุด กับศัตรูผู้น่ากลัวที่สุด ผู้แพ้ในครั้งนี้อาจต้องออกจากเรื่องราวต่อจากนี้ไปตลอดกาลEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "สมาคมนักเดินทางในจินตนาการ (Ulysses Moore #12)":


bmbutik.bookwille1000.club

©2008-2015 | DMCA | Contact us